Tầm nhìn, sự mệnh In

 1. Triết lý kinh doanh
 •  Luôn luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng
 •  Cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao
 •  Dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp
 •  Giữ gìn chữ tín với khách hàng
 1. Tầm nhìn
 • Phấn đấu trở thành nhà nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng và công nghiệp tốt nhất
 • Hướng tới kinh doanh đa dạng hóa các mặt hàng
 • Phấn đấu trở thành nhà sản xuất trong tương lai
 1. Sứ mệnh
 •  Nhà nhập khẩu chuyên nghiệp
 • Nhà phân phối năng động
 • Khách hàng là thước đo sự thành công và phát triển của công ty
 • Tao dựng uy tín về phân phối và nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp
 1. Giá trị cốt lõi
 • Tính năng động
 • Hiệu quả
 •  Chất lượng
 •  Phát triển 
 • Thêm 1 bạn hàng là thêm 1 sự thành công
 • Đối tác tốt, bạn hàng tốt